Retur til Tom Vilmer Paamands hjemmeside.

Skriften kvalte det levende ord -
derfor måtte den afskaffes

Af Tom Vilmer Paamand - 1989
 
Skriften måtte afskaffes, fortæller Swazi Makedi fra FNs kampagne for Gen-Analfabetisering.
 
- Det smerter os dybt at se, hvor meget skade bogstaverne har gjort ved jeres kultur. Fortælletraditionen var forsvundet, og kun et intensivt udviklingsarbejde kunne genoplive den.
Swazi Makedi er udsendt af De Forenede Nationers Komite for Gen-Analfabetisering, UNRA. Han har kun yderst modvilligt givet tilladelse til, at denne artikel bliver publiceret på skrift.
- Jeg forstår, at interviewet vil blive udbredt på noget så anakronistisk som den rudimentære del af internettet, der fortsat benytter sig af bogstaver. Udgivet af reaktionære og skadelige journalister, som fastholder deres destruktive brug af skriftsprog. Vore undervisere har desværre ikke formået at bremse denne gruppe helt endnu.
 
Bogstaverne var en grov fejltagelse
Efter at u-landene kom i flertal i FN, har de tidligere så skriftsfikserede i-lande måttet lære fortælletraditionen på ny.
- Vores formidlingstradition har altid været mundtlig, og ville blive ødelagt af at komme på skrift. Vi sprang de store mejetærskere over, for at gå direkte til en økologisk forsvarlig dyrkningsform. På samme måde har vi selvfølgelig ikke haft brug for Gutenberg-trippet. Jeres gigantteknologiske vildspor er en unødvendig omvej for os.
Swazi Makedi må dog rose den del af teknologien, som overflødiggjorde skriften, specielt udviklingen af rent stemmestyret udstyr.
- Fjernsyn, radio og optagerudstyr var så udviklede, at vi ikke behøvede spilde tid på jeres forældede ideer om bogstaver, og den senere teknologiske udvikling gjorde skriftsproget klart unødvendigt. Skrift gør alle fortællinger statiske, og ødelægger dem. En nedskrevet historie vil dø, da den ikke kan udvikle sig mere.
 
Vore eksperter er rene analfabeter
- UNRA blev dannet for at øge de elektroniske medier og den mundtlige formidlingsforms fremtrængen. U-landenes tidligere så ringeagtede analfabeter har vist sig at være uundværlige i arbejdet for den ny tid.
- Udviklingsarbejdet i i-landene bliver udført af vore eksperter. De er alle opvokset og udlært fjernt fra områder, der var plaget af alfabetisme. Områder, som jeres forskere har kaldt historieløse, da de kun kan fortolke skriftlige kilder.
Mange i-lande gav tidligere de trykte medier statsstøtte, og opretholdt et reaktionært skolesystem.
- Vores største og sværeste job bliver at få ændret skolernes lærere. Et stædigt mindretal kæmper stadig dogmatisk for læsning og skrivning som det eneste saliggørende. Taberne i deres spil, de såkaldte ordblinde, vil nu blive den ny generations vigtigste lærere.
 
Skriftens afvikling er en landvinding
Swazi Makedi håber inderligt, at denne artikel vil motivere de sidste forstokkede læsere til at opgive deres destruktive brug af skrift.
- Afviklingen af skriften har været en kæmpe landvinding for menneskeheden. Hungersnøden kunne afskaffes længe inden de nye dyrkningsmetoder slog igennem, da papirafgrøderne ikke mere tog plads op for fødevarer - og regnskoven ikke længere var truet. Sidst, men ikke mindst, har bogbrændingerne udsat energikrisen i årtier.


Den oprindelige artikel fra 1989 har fået en let sproglig opdatering, da den skulle spredes her i oprørslommerne for skriftsprogets overlevelse på internettet.

Til Tom Vilmer Paamands artikler fra fortiden.
1989 - WebHamster: Tom@Paamand.dk